Slot layout

Slot layout

Utbytte er utbetaling av en del av resultatene av en bedrift til sine aksjeeiere. Nar et navneselskap eller besluttet selskapskapital fortjener, bestemmer aksjemotet om hvor mye av gevinsten (mer…)

Sla degderup

Sla degderup

(Inkl. Kost, logi og undervisning)

(Till g enkeltv relse: 500 kr.)

(inkl. kost og undervisning)

Nar du har registrert deg, sender vi en mail med videre informasjon om betaling.

informasjon (mer…)

1 2 3 57