Dell Studio XPS 8100 Servicehandbok.

Dell Studio XPS 8100 Servicehandbok.

Se ogsa for Dell Studio XPS 8100.

Beslektede handboker for Dell Studio XPS 8100.

Innholdsfortegnelse for Dell Studio XPS 8100.

Reproduksjon av disse materialene pa noen mate uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Varemerker som brukes i denne teksten: Dell, DELL-logoen og Studio XPS er varemerker for Dell Inc .; Intel og Intel SpeedStep er enten varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation i USA

Side 2: For du begynner, Sla av datamaskinen, Tekniske spesifikasjoner, Anbefalte verktoy, Sikkerhetsinstruksjoner.

& # xA0; En komponent kan byttes ut eller «# ~» hvis den er kjopt separat, og installeres ved a utfore fjerningsprosedyren i omvendt rekkefolge. & # xA0; Tekniske spesifikasjoner Hvis du vil ha informasjon om tekniske spesifikasjoner for datamaskinen din, kan du se de omfattende spesifikasjonene pa support.dell.com/manuals. & # xA0; Anbefalte verktoy Prosedyrene i dette dokumentet kan kreve folgende verktoy: & # xA0; Liten flatskrutrekker.

& # XA0; FORSIKTIG: Nar du kobler fra en kabel, trekker du pa kontakten eller pa trekkklappen, ikke pa selve kabelen. Noen kabler har kontakter med lasefliker; Hvis du kobler fra denne typen kabel, trykker du inn pa laseflikene for du kobler fra kabelen. Nar du trekker kontakter fra hverandre, hold dem jevnt justert for a unnga a boye noen kontaktstift.

Side 4: Forreste bezel, Fjerning av Front Bezel, Bytte Front Bezel.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

1. Folg prosedyrene i For du begynner. & # XA0; 2. Juster og sett inn frontdekselklemmene i frontsporene. & # XA0; 3. Roter frontdekselet mot datamaskinen til frontpanelene klikker pa plass. 1 frontdeksel 2 frontpanelspor (3) 3 frontdekselklapper (4) 4 frontpanel 5 frontklemmer (3)

Side 6: Blinker Bios.

BIOS kan kreve blinking nar en oppdatering er tilgjengelig, eller nar du skifter systemkortet. Slik blinker du BIOS: & # xA0; 1. Sla pa datamaskinen. & # XA0; 2. Ga til support.dell.com. & # XA0; 3. Velg ditt land og sprak. & # XA0; 4. Klikk Drivere og nedlastinger.

Side 7: Bluetooth-montering, Fjerning av Bluetooth-enheten, Bytte av Bluetooth-enheten.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

& # XA0; 1. Folg prosedyrene i For du begynner. & # XA0; 2. Juster fanen Bluetooth-enheten til Bluetooth-samlingssporet i frontpanelet, og skyv Bluetooth-enheten til den klikker pa plass. & # XA0; 3. Koble Bluetooth-kabelen til hovedkortkontakten (se hovedkortets komponenter).

Side 9: Pci og Pci Express-kort, Fjerne kortets retensjonsbrakett, Bytt kortbeholderbraketten.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

Side 10: Fjerne Pci og Pci Express-kort.

1 styreklemmer (2) 2 kortbeholderbrakett 3 justeringsbjelke 4 justeringsveiledning 5 fyllerbrakett 6 styrehakk (2) & # xA0; Fjerne PCI- og PCI Express-kort og # xA0; 1. Folg prosedyrene i For du begynner. & # XA0; 2. Fjern datamaskindekselet (se Fjerne datamaskindekselet).

Side 11: Bytte ut Pci og Pci Express-kort.

1 kort retensjonsklemme 2 skrue 3 pafyllingsbrakett 4 kortboyle klemmeinnsats 5 PCI Express-kort & # xA0; 8. Hvis du fjerner kortet permanent, installerer du en fillerbrakett i den tomme kortsporapningen. MERK: Det er nodvendig a installere fillerbeslag over tomme kortsporapninger for a opprettholde FCC-sertifisering av datamaskinen. Konsollene holder ogsa stov og smuss ut av datamaskinen.

Side 12: Konfigurere datamaskinen etter a ha fjernet eller installert Pci Express-kortet.

1 skrue 2-kortspenningsklemme 3 kortklemmeinnsats 4 pafyllingsbrakett 5 PCI Express-kort og # xA0; 5. Koble til kabler som skal festes til kortet. Se dokumentasjonen for kortet for informasjon om kortets kabelforbindelser. & # XA0 ;.

Side 14: Fjerne myntcellebatteriet, bytt ut myntcellebatteriet.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: Et nytt batteri kan eksplodere hvis det er feil installert. Bytt bare batteriet med samme eller tilsvarende type som anbefales av produsenten.

1 myntbatteri 2 batterikontakt & # xA0; 3. Sett pa plass datamaskindekselet (se Bytte datamaskindekselet). & # XA0; 4. Koble datamaskinen og enhetene til stikkontakter, og sla dem pa. & # XA0; 5. Oppgi systemoppsett (se Systemoppsett) og gjenopprett innstillingene du har spilt inn i trinn Tilbake til innholdssiden & # xA0 ;.

Side 16: Datamaskindeksel, Ta av datamaskindekslet, Bytt datamaskindekselet.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot sannsynlighet for elektrisk stot, lacerasjon ved a flytte vifteblader eller andre uventede skader, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekselet.

& # XA0; 6. Sett pa tommelen skruen som fester datamaskindekselet til chassiset. tommelskrue-spor datamaskindeksel & # xA0; 7. Plasser datamaskinen i oppreist stilling. Tilbake til innholdssiden & # xA0 ;.

Side 18: Fjerne prosessoren.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

Side 19: Bytte ut prosessoren.

3 sokkel 4 tab 5 utloserspaken & # xA0; FORSIKTIG: Nar du fjerner prosessoren, ma du ikke berore noen av pinnene i kontakten eller la noen gjenstander falle pa pinnene i kontakten. & # XA0; 6. Loft prosessoren forsiktig for a fjerne den fra stikkontakten. La frigjoringsspaken forlenges i frigjoringsposisjonen slik at kontakten er klar for den nye prosessoren.

9 prosessor pin-1 indikator & # xA0; 8. Vri stikkontakthandtaket tilbake mot stikkontakten, og fest det pa plass for a sikre prosessoren. & # XA0; 9. Rengjor termisk fett fra bunnen av kjoleribben. & # XA0; FORSIKTIG: Pass pa at du bruker nytt termisk fett. Nytt termisk fett er avgjorende for a sikre tilstrekkelig termisk binding, noe som er et krav for optimal prosessoroperasjon.

Side 21: Fjerne harddisken, harddisken.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

Side 22: Bytte ut harddisken, optisk stasjon, fjerne den optiske stasjonen.

Datakabel SATA-kontakt & # xA0; 7. Hvis du fjerner harddisken, endrer stasjonskonfigurasjonen, sorg for at du reflekterer disse endringene i systemoppsettet (se Systemoppsett). & # XA0; Bytte ut harddisken & # xA0; 1. Folg prosedyrene i For du begynner.

Side 23: Bytte ut den optiske stasjonen.

skruer (2) datakabel for optisk stasjon, drevpanel, SATA-kontakt, stromkabel og # xA0; 7. Sett den optiske stasjonen til side pa et sikkert sted. & # XA0; Bytte ut den optiske stasjonen & # xA0; 1. Folg prosedyrene i For du begynner. & # XA0; 2. Fjern skruen fra den gamle optiske stasjonen og sett den inn i den nye optiske stasjonen. skrue & # xA0 ;.

Side 24: Mediekortleser, Fjerne mediekortleseren, Bytte mediekortleser.

& # XA0; 10. Se dokumentasjonen som fulgte med stasjonen, for instruksjoner om installering av programvare som kreves for stasjon. & # XA0; 11. Kontroller systemoppsett for stasjonskonfigurasjonsendringer (se Systemoppsett). & # xA0; Mediekortleser & # xA0; Fjerne mediekortleseren & # xA0 ;.

5. Bytt toppdekselet (se Sette pa toppdekselet). & # XA0; 6. Bytt ut den optiske stasjonen (se Bytte ut den optiske stasjonen). & # XA0; 7. Bytt ut frontdekselet (se Bytte pa frontrammen). & # XA0; 8. Sett pa plass datamaskindekselet (se Sette pa plass datamaskindekselet).

Side 26: Chassisventilator, Ta ut chassisventilatoren, Bytt Chassisventilatoren.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

Side 27: Prosessorvifte og Varmepumpeaggregat, Fjern Prosessorvifte og Varmepumpe.

& # XA0; 3. Skift de fire skruene som fester chassisviften til chassiset. & # XA0; 4. Koble kabinettviftekabelen til hovedkortkontakten (se hovedkortets komponenter). & # XA0; 5. Sett pa plass datamaskindekselet (se Sette pa plass datamaskindekselet).

2. Rengjor termisk fett fra bunnen av kjoleribben. & # XA0; FORSIKTIG: Pass pa at du bruker nytt termisk fett. Nytt termisk fett er avgjorende for a sikre tilstrekkelig termisk binding, noe som er et krav for optimal prosessoroperasjon. & # XA0; 3.

Side 29: Front USB-panel, Fjern Front USB-panelet.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

Side 30: Bytte ut Front Usb Panel.

& # xA0; Bytte ut front USB-panelet & # xA0; FORSIKTIG: Pass pa at du ikke odelegger kabelkontaktene og kabeldistribusjonsklemmene nar du skyver det fremre USB-panelet inn i det fremre USB-klemmesporet. & # XA0; 1. Folg prosedyrene i For du begynner.

Side 31: Grafikkortbrakett, Fjerne grafikkortbraketten, Bytte grafikkortbrakett.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

& # XA0; 5. Sett pa plass datamaskindekselet (se Sette pa plass datamaskindekselet). Tilbake til innholdssiden & # xA0 ;.

Side 33: Fjerne minnemodulen (e), Bytte minnemodulen (e)

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

1 matchede minnemoduler i DIMM 2-kompatible minnemoduler i DIMM-kontakter 3 og 4 (svart sikringskoblinger 1 og 2 (hvite festeklemmer)) & # xA0; 3. Juster hakkene pa bunnen av minnemodulen med fanen i kontakten. cutouts (2) hakk minnemodul.

& # XAE; & # xA0; & # XAE; 8. Hoyreklikk ikonet Denne datamaskinen pa skrivebordet i Microsoft Windows og klikk pa Egenskaper. & # XA0; 9. Klikk pa kategorien Generelt. & # XA0; 10. Kontroller hvor mye minne (RAM) som er oppfort, for a kontrollere at minnet er riktig installert. Tilbake til innholdssiden & # xA0 ;.

Side 36: Stromforsyning, fjerning av stromforsyningen, bytte stromforsyning.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

& # XA0; ADVARSEL: Unnlatelse av a bytte ut og stramme alle skruer kan fore til elektrisk stot da disse skruene er en viktig del av systemjording. & # XA0; 3. Skift de fire skruene som fester stromforsyningen til chassiset. & # XA0; 4. Koble likestromkablene til hovedkortet og stasjonene (se systemkortkomponenter).

Side 38: Stromknappsmodul, Fjerne Stromknappsmodul, Bytte Strombrytermodul.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

& # XA0; 1. Folg prosedyrene i For du begynner. & # XA0; 2. Juster og trykk pa knappene for strombrytermodulene i sporene i topppanelet. & # XA0; 3. Koble stromkodemodulkabelen til systemkortkontakten FP1 (se Hovedkortskomponenter).

Side 40: Systemkort, Fjerne systemkortet.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

Side 41: Bytte ut systemkortet, skrive inn servicemerket i Bios.

6. Bytt ut prosessorvifte og kjoleboks-aggregat (se Bytte ut prosessorventilator og Varmepumpeaggregat). & # XA0; FORSIKTIG: Bare & # xA0; a & # xA0; sertifisert & # xA0; service & # xA0; tekniker & # xA0; utfore & # xA0; reparasjoner & # xA0; pa & # xA0; din & # xA0; datamaskin. & # XA0; Skade & # xA0, pa grunn & # xA0, til & # xA0; betjene & # xA0, at & # xA0, er & # xA0, ikke & # xA0; autorisert & # xA0, ved & # xA0; Dell & # x2122; & # xA0; er ikke dekket av garantien din. & # XA0; FORSIKTIG: Pass pa at kjolesystemet er riktig plassert og festet.

Side 42: Systemoppsett, Systemoppsett, Inntasting av systemoppsett, Systemoppsettskjerm.

& # XA0; 1. Sla pa (eller start pa nytt) datamaskinen. & # XA0; 2. Nar & # xA0; bla & # xA0; DELL & # x2122; & # xA0; -logoen & # xA0; er & # xA0; vises, & # xA0; se & # xA0; for & # xA0; & # xA0; F2 & # xA0; spor & # xA0, til & # xA0, oppstar & # xA0, og & # xA0, da & # xA0; trykke & # xA0; & lt; F2 & gt; & # xA0; straks & # xA0.; MERK: F2-prompten indikerer at tastaturet har initialisert. Denne meldingen kan vises veldig raskt, sa du ma passe pa at den skal vises, og trykk deretter pa & lt; F2 & gt ;. Hvis du trykker pa & lt; F2 & gt; for du blir bedt om, vil denne tastetrykket ga tapt. Hvis du venter for lenge, og operativsystemlogoen vises, fortsetter du a vente til du ser skrivebordet for Microsoft ‘# xAE; & # xA0; Windows’ # xAE; & # xA0;.

Viser prosessor L1-cachestorrelse Prosessor Cache L1 Viser prosessor L2-cachestorrelse Prosessor Cache L2 Viser prosessor L3-cachestorrelse Prosessor Cache L3 Angir mengden installert minne i MB-minne installert Angir hvor mye minne som er tilgjengelig i MB-minne Tilgjengelig Angir minnet hastighet i MHz.

Side 44: Boot Sequence, Boot Options, Endre Boot Sequence For Gjeldende Boot.

Endre oppstartssekvens for gjeldende oppstart Du kan bruke denne funksjonen til a endre gjeldende oppstartssekvens, for eksempel a starte fra CD / DVD-stasjonen for a kjore Dell Diagnostics fra Drivers and Utilities-platen. Nar diagnosetestene er fullfort, gjenopprettes den forrige oppstartssekvensen.

Side 45: Fjerne glemte passord, Fjerne Cmos-innstillinger.

& # xA0; Fjerne glemte passord & # xA0; ADVARSEL: For du starter noen av prosedyrene i denne delen, folg sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med datamaskinen. & # XA0; ADVARSEL: Datamaskinen ma kobles fra stromuttaket for a slette passordinnstillingen. & # XA0 ;.

& # XA0; 4. Fjern 2-bens jumperpluggen fra pinnene 2 og 3 og fest den pa pinnene 1 og 2. & # xA0; 5. Vent i omtrent fem sekunder for a fjerne CMOS-innstillingen. & # XA0; 6. Fjern 2-bens jumperpluggen fra pinnene 1 og 2 og sett den pa pinnene 2 og 3. & # xA0 ;.

Side 47: Teknisk oversikt, Innvendig visning av datamaskinen, Systemkortkomponenter.

& # xA0; & # xA0; systemkortkomponenter & # xA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # xA0; Innsiden av datamaskinens frontdeksel sekund r harddisk.

Stromkontakt (PWR2) Prosessoruttak Prosessor Viftekontakt Minnemodulkontakt (CPU_FAN1) (DIMM3) Minnemodulkontakt Minnemodulkontakt (DIMM1) (DIMM4) Minnekortkontakt Hovedstromskontakt (PWR1) (DIMM2) CMOS Tilbakestill Jumper 10 Passord Reset Reset (SATA2) 13 SATA-kontakt (SATA1) 12 SATA-kontakt (SATA2) 13 Stromkontaktkontakt (FP1) 14 SATA-kontakt (SATA4)

Reproduksjon av disse materialene pa noen mate uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Varemerker som brukes i denne teksten: Dell, DELL-logoen og Studio XPS er varemerker for Dell Inc .; Intel og Intel SpeedStep er enten varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation i USA

Side 50: Toppdeksel, Ta av toppdekselet, Bytt toppdekselet.

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

2. Juster tappene i toppdekselet med sporene i topppanelet. & # XA0; 3. Trykk og skyv toppdekslet mot baksiden av datamaskinen, til det klikker pa plass. & # XA0; 4. Skift den optiske stasjonen (se Bytte ut den optiske stasjonen).

& # XA0; ADVARSEL: For du arbeider inne i datamaskinen, les sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. For mer informasjon om sikkerhetsinformasjon for beste praksis, se hjemmesiden for regelverksoverholdelse pa www.dell.com/regulatory_compliance. & # XA0; ADVARSEL: For a beskytte mot elektrisk stot, trekk alltid stopselet ut av stikkontakten for du fjerner dekslet.

& # xA0; Bytte topp I / O-panelet & # xA0; 1. Folg prosedyrene i For du begynner. & # XA0; 2. Juster skruehullene i topp I / O-panelet med skruehullene i toppanelet. & # XA0; 3. Skift de to skruene som holder det overste I / O-panelet til toppanelet. & # XA0 ;.