Dlsud slots foresporsel

Dlsud slots foresporsel h1>

Slik henger / installerer innretninger.

Hanging Bars (Systemer: L18W72 / 74/75/76 / 79- # og Utstyr: L18-72 / 74/75/76/79)

Mini Spot (System: L18WYB- # og Utstyr: L18-YB) og Frosted Glass Mini Spot (System: L18WIP / IW- # og Utstyr: L18-IP / IW)

Clear Shade Spot (System: L18WAC- # og Utstyr: L18-AC) og Frosted Glass Spot (Systemer: L18WGP / GW- # og Utstyr: L18-GP / GW)

Hengende frostet glass (Systemer: L18WEP / EW- # og Utstyr: L18-EP / EW)

#: Antall lysarmaturer.

Slik henger / installerer innretninger.

Bestem hvor du vil plassere lysarmaturene pa banen. For retningsbelyst belysning, ma du forskyve forbindelsene for a oppna vinklene du vil ha.

Fest stengene pa banen ved hjelp av kontaktene. Bruk skruene i kontaktene for a feste armaturet til sporet.

Installer lysp rene og bruk de to sideskruene for a stramme den.

Bestem hvor du vil plassere lysarmaturene pa banen. For retningsbelyst belysning ma du avgjore om du ma forskyve forbindelsene for a oppna vinklene du vil ha.

Fest stengene pa banen ved hjelp av kontaktene. Bruk skruene i kontaktene for a feste armaturet til sporet.

Skru ut mutrene pa armaturets to armer (armaturer losnes fra barene)

Sett de rette stangene inn i sporet / gapet som er tomt tomt av mutrene. De flate enderne av de rette stangene skal v re under apningene for a gi sikret stotte og for a forhindre at glassminiene faller ut av et uhell.

Skru mutrene pa igjen for a stramme armaturet til rettstangene.

Installer lysp rene og du er klar til a sla pa.

Bestem hvor du vil plassere lysarmaturene pa banen. For retningsbelyst belysning ma du bestemme om du trenger a forskyve forbindelsene for a fa tak i de vinklene du vil ha.

Skru ut mutrene pa armaturets armer.

Sett de rette stangene inn i sporet / gapet som er tomt tomt av mutrene. De flate enderne av de rette stangene skal v re under apningene for a gi sikret stotte og for a forhindre at glassminiene faller ut av et uhell.

Skru mutrene pa igjen for a stramme armaturet til rettstangene.

Installer lysp rene og du er klar til a sla pa.

Bestem hvor du vil plassere lysarmaturene pa banen.

Fest armaturene pa banen ved hjelp av de to flathodeskruene for a feste armaturene til sporet. Armaturene kommer med skruene pa. Du ma ta dem ut for du fester armaturene og sett skruene pa igjen for a feste armaturene.

Monter lysp rene og bruk de to sideskruene (kun for YB-armatur) for a stramme den.

Bestem hvor du vil plassere lysarmaturene pa banen.

Fest armaturene pa banen ved hjelp av de innebygde klippene (se bildet nedenfor). For visse vinkler kan det hende du ma rotere eller bytte klippefilene til sporet. Du ma kanskje bruke en liten innsats for a tvinge armaturene pa banen til du horer et «klikk» lyd.

Installer lysp rene og du er klar til a sla opp!

Bestem hvor du vil plassere lysarmaturene pa banen.

Fest armaturene pa banen ved hjelp av de innebygde klippene (se bildet nedenfor). For noen vinkler kan det hende du ma rotere eller bytte klippefilene til sporet. Du ma kanskje bruke en liten innsats for a tvinge armaturene pa banen til du horer et «klikk» lyd. Hvis du vil forkorte armaturens ledninger, gar du til # 4.

Installer lysp rene og du er klar til a sla opp!

Du kan forkorte hengende ledningen (3 ‘forsynt) ved a enten kutte den til onsket lengde eller samle slakken inne i det lille rommet mellom de to innebygde klippene. Folg trinnene nedenfor for a forkorte ledningen og installer armaturene:

Trinn 1. Ta tak i dekselet der de innebygde klippene er ved hjelp av en skrutrekker (omslaget er en snap-on-type).

Steg 2 . Losne hengende ledning ved a fjerne skruen pa siden.

Trinn 3. Hvis kutting er ditt valg, ma du losne metallledere pa enden av ledningene fra de sma stikkontaktene og fest dem igjen etter kutting. Du ma ikke kutte ledningen hvis du kan samle slakken inne i rommet, avhengig av onsket lengde.

(Hvordan: Ta av metallledere pa enden av ledningene fra stikkontaktene og prov a sirkle slacken inne i rommet)

Trinn 4. Klipp hengekabelen til onsket lengde hvis det ikke er mulig a samle slakken (se ovenfor) innvendig.

Trinn 5. Ved hvor skruen er, bruk svart elektrisk tape til a vikle rundt ledningen to ganger (mer vil gjore ledningen for tykk til a ga gjennom hullet). Dette er nodvendig for a hindre at skruen trer inn i ledningen nar den strammes.

Trinn 6. Sett pa igjen metallledere og fest dekselet pa igjen.

Trinn 7. Skru av «ringen» fra lampeholderen (ringen kommer skrudd pa metalllampholderen). Installer skyggen og skru «ring» tilbake pa for a holde skyggen pa plass. Fest armaturene pa banen ved hjelp av de innebygde klippene pa armaturene. Du ma kanskje bruke litt innsats for a tvinge den pa banen. Ikke endre posisjonen for ofte! Du kan uventet skade de innebygde klippene.

Trinn 8. Installer lysp rer og du er ferdig! Sla pa strommen igjen!

* Behov for a rotere festeklemmer eller stenger for a oppna maksimale vinkler. # 176 ma kanskje boye med fleksible barer ogsa.

Tiln rming bare! Maksimum 180 «/ 360» er umulig a oppna pa grunn av sporavstand.