& # 8220; Ludicrous og Latterlig & # 8221; – Konsernsjef React to Intelsat’s 5G Proposal.

& # 8220; Ludicrous og Latterlig & # 8221; – Konsernsjef React to Intelsat’s 5G Proposal.

Tom Choi, tidligere administrerende direktor og grunnlegger av ABS. Foto: ABS.

«Bare latterlig og latterlig» – Tom Choi, administrerende direktor i ABS og en av de mest utrolige administrerende direktorene innen satellittindustrien, holdt ikke tilbake nar han vurderte Intelsats kunngjoring i forrige uke for a samle seg med Intel for a utvide bruken av 3700-4200 MHz C-bandspektrum til terrestriske mobile tjenester. Dersom forslaget som ble utgitt som svar pa en varsel om foresporsel (NOI) arkivert av US Federal Communications Commission (FCC) i august, vil tradlose operatorer kunne utnytte midtbandspekteret sammen med satellittoperatorer, som historisk har motstatt slike delingsavtaler pa grunn av bekymringer for forstyrrelser.

Choi mener forst og fremst at C-band eller annet spekter brukt i Geostationary Earth Orbits (GEO) ikke tilhorer noen satellittoperator, men heller av land / myndigheter som er registrert hos International Telecommunications Union (ITU). «The orbital slot filings operert av Intelsat tilhorer en mellomstatlig organisasjon kalt International Telecommunications Satellite Organization (ITSO), og jeg tviler sterkt pa at de ville v re enige i denne forhoyede bevegelsen,» sa han.

Choi la til at det er flere land, inkludert Papua Ny Guinea, som tillater et selskap som ABS a drive en C-band-satellitt, ABS 3A, som betjener Amerika. Choi mener at det ville v re tre brudd pa reglene og rettighetene som definert av ITU-forskriften pa dette trekk: «For det forste eier Intelsat ingen C-bandspektrum rettigheter, enten i GEO eller for bruk i terrestrisk,» sa han. «For det andre tillater ikke ITUs radiaregulering at enkelte land skal tilordne satellitt-C-bandspektrum til bruk i terrenget av et enkelt land. Hvis FCC er enig med dette, vil de sette en farlig precedent og alle andre land vil folge med. Radioforskriften som er opprettet i ITU og dens legitimitet, kanskje helt decimert, og truer den eksisterende C-band-operasjonen i alle land rundt om i verden. Dette vil destabilisere den grunnleggende virksomheten som selv Intelsat har globalt. Tredje, C-bandrettigheter tilordnes flere administrasjoner som betjener USA, og jeg tror ikke at noen annen part vil v re enig i det. »

AsiaSat CEO snakker ogsa ut.

Andrew Jordan, administrerende direktor i AsiaSat.

Andre konsernsjef, mens de kanskje ikke er like sterke i sine vurderinger som Choi, klirer hodet pa Intelsats trekk. Andrew Jordan, konsernsjef i AsiaSat, var ogsa ganske forvirrende i sin vurdering. «Pa grunn av dette var en ensidig beslutning fra Intelsat, uten forutgaende konsultasjon med andre satellittoperatorer, og det er veldig splittende. Videre er jeg ikke enig med premisset om at C-band-kampen har gatt tapt, «fortalte han Via Satellite.

Jordan innrommer at han var «veldig overrasket» av Intelsats bevegelse og sa at denne overraskelsen ogsa har kommet ut i samtaler han har hatt med andre satellittoperatorer. Jordan mener at en av de store styrken i satellittindustrien er hvordan alle operatorene, selv om voldsomme konkurrenter, har banded sammen for bransjens felles interesse for a beskytte C-band-ressurser, som er avgjorende for livslinjens tjenester, tv-distribusjon og video bidrag globalt.

«Vi vet at LTE og satellitt ikke kan eksistere i 3,7-4,2 MHz-bandet, sa det er vanskelig a se hvordan utskj ring av bestemte deler av dette i byer kan hjelpe industrien eller vare kunder som er avhengige av oss for palitelig og hoy kvalitet. Inkompatibiliteten til LTE / WiMax med satellittprogrammer i 3,7-4,2 MHz-bandet har blitt demonstrert gjennom en rekke ITU-studier, og denne oppfatningen ble ogsa godkjent under konklusjonen av WRC-15. Jeg er ogsa overrasket fordi min forstaelse er at frekvensene ikke tilhorer noen enkelt operator eller administrasjon, men snarere en global ressurs administrert av anmelde myndigheter gjennom ITU, «la han til.

Mens Jordan velkommen til noen konstruktivt forslag for a tilfredsstille bade LTE- og satellittindustrien, ser han ikke hvordan ensidig tilbakekalling fra C-band-tjenester pa enkelte omrader vil oppna dette, og mener derfor at Intelsats trekk er darlig for satellittindustrien. «A gjore dette ensidigt utenfor ITU-prosessen og uten forutgaende konsultasjon med satellittindustrien er en fullstendig overraskelse for bransjen. Jeg merker ogsa at det er mange andre spekterband 5G-bransjen kan soke om, og likevel fortsetter de a presse for C-band, og truer flere milliarder dollar til investeringer, sier han.

Rodolphe Belmer, administrerende direktor Eutelsat.

Belmer Chimes In.

Via Satellite snakket ogsa med Rodolphe Belmer, administrerende direktor i Eutelsat, dagen etter Intelsats overraskelsesmelding. Belmer innrommet at Eutelsats oppfatning for oyeblikket ikke er fullstendig formet enna. «Vi leser med overraskelse kunngjoringen fra Intelsat og ma fortsatt analysere alle mulige konsekvenser. Vi tror at det er potensielt bade positive og negative konsekvenser. Vi har ikke en spontan positiv eller negativ reaksjon. Det er en kompleks situasjon som vi trenger a analysere dypere for a se om vi mener nettobalansen er positiv eller negativ. Det er en kompleks situasjon med mange elementer – regulatorisk, strategisk, partnerskap, etc. Sa vi ma fullt ut forsta precedensen skapt av Intelsat kunngjoringen, «sa han.

Da han ble spurt om hans gutinstinkt om situasjonen, sa Belmer at juryen fortsatt er ute. & # 8220; Det kan v re positivt, selv om det er noen risikoer forbundet med dette. Det kom ut helt overraskende for oss. Jeg vil ikke reagere av instinkt, & # 8221; han sa.

Belmer sier at det vil ta en eller to maneder for Eutelsat a ha en vurdert mening. Selskapet har som mal a ha diskusjoner med interessenter for a forsta hva de tror i deres relevante geografiske omrader.

Jordan selv tror ikke Intelsat vil finne mange satellittoperatortilhengere i satellittindustrien for denne kunngjoringen, og han tror mest sannsynlig at 5G-industrien ikke vil se den som a ga langt nok, sa risikoen er at den tilfredsstiller ingen.

Nar det gjelder hvordan denne situasjonen vil spille ut, tilfoyer Jordan, «det er vanskelig a si. Jeg ville bli overrasket om FCC skulle tillate Intelsat a selge C-band effektivt til 5G i visse byer, og jeg har ikke nok detalj for a forsta hvordan Intelsat ser C-band utenfor byer, men det virker ikke for meg a v re en brukbar losning for industrien. »

Choi sa at satellittindustrien ma noye undersoke om Intelsat er en villig deltager og en partner i den pagaende beskyttelsen av GEO-frekvenser og ITUs radioreguleringsprosess. «Hvis denne avgjorelsen ble gjort uten at ITSO godkjente, bor ITSO undersoke dette trekket noye og forsta dens implikasjoner for dets mellomstatslige eiere. Verste av alle mulige fallouter, jeg er na alvorlig bekymret na, hvis FCC tar dette flyet seriost, vil andre regulatorer i alle land i verden legge merke til og se om de skulle nasjonalisere & # 8217; C-bandspekteret. Dette er faktisk hva Intel [som er leder i a sette 5G-standarder], ville elske a gjore, «sa han.

Choi mener at det kan v re vidtgaende konsekvenser for satellittindustrien som folge av Intelsats flytning. «Jeg kan nesten garantere at de vil bruke dette initiativet til a delegitimere C-band-operasjonene for satellitt overalt i verden, og de vil peke pa Intelsats medvirken i USA for a rettferdiggjore at C-bandet ikke er nodvendig av GEO-operatorene . Dette ville virkelig v re en katastrofe for FSS-industrien. Hvorfor kunne ikke hjernen pa Intelsat forutse den konsekvensen? Har de aldri spilt sjakk? «Sa han.

Motta de siste satellittindustrien nyheter rett til innboksen din.

Relaterte historier.

Panasonic oppgraderer nettverket for a forbedre posisjonen i IFC Market.

Panasonic Avionics gjennomforte en stor nettverksoppgradering i januar, som vil gi sine flyselskapskunder bedre mulighet for a bruke sin brede HTS-kapasitet. Oppgraderingen vil oke datahastighetene tilgjengelig for fly med minst 20 ganger, ifolge selskapets overste direktor for global kapasitetsplanlegging Todd Hill. Hill [& hellip;]

SSTL penner Earth Observation Data Deal med 21AT.

Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) har signert en kontrakt pa 25 millioner euro ($ 31 millioner) i Beijing med 21T for a levere data fra en ny Earth Observation (EST) satellitt (SSTL S1). Satellitten er pa grunn av lanseringen pa Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) i midten av dette aret. Som [& hellip;]

Avanti er Hylas 4 a koble til landlige skoler i Afrika.

Avanti Communications har avtalt a danne et partnerskap med Global Partnership for Education (GPE), en internasjonal organisasjon som sorger for at barn i utviklingsland har tilgang til kvalitetsutdanning, for a levere satellittbredband via sin nye hoyhastighets Ka-band-satellitt, Hylas 4, til 1000 landlige skoler over hele Afrika. Gjennom Hylas 4, som Arianespace vil lansere i [& hellip;]

Satellitt vil drastisk endre kommunikasjon i n r fremtid.

Det er ingen hemmelighet at satellittindustrien er midt i en stor renessanse, slike som vi ikke har sett siden industriens fodsel for 60 ar siden. I denne oppgraderingen bryter satellittspiller Lisa Dreher (Kymeta) ned hvordan satellitteknologi er klar til a revolusjonere maten vi kommuniserer over hele verden. [& Hellip;]

10 ar siden: Telesat Goldbergs forste skritt som leder operatoren.

I forrige uke publiserte vi et nytt eksklusivt intervju med Telesats administrerende direktor Dan Goldberg, som snakket om operatorens planer for 2018, s rlig rundt Low Earth Orbit (LEO). Sa for var tilbakekallingsdag torsdag setter vi klokka tilbake 10 ar til et stort intervju vi gjorde med Goldberg da han forst overtok pa Telesat og [& hellip;]