Slot layout

Slot layout h1>

Utbytte er utbetaling av en del av resultatene av en bedrift til sine aksjeeiere. Nar et navneselskap eller besluttet selskapskapital fortjener, bestemmer aksjemotet om hvor mye av gevinsten blir utbetalt. Det er ogsa mulig at ingen utbytte blir utbetalt, men at alle gevinster blir brukt til a investere i bedriften.

I denne artikkelen blir det uttalt hvilke typer utbytte det er, hvordan utbytte blir utbetalt og hva pavirker utbyttet av utbytte pa kursen fra en borsnotert bedrift.

Utbytte: winstuitkering aan aandeelhouders.

Utbytte er utbytte av en del av resultat fra en bedrift til aksjeeiere, som omgjores per aksje i form av penger (kontanter) av aksjer (aksjer).

Mange private investorer investerer i aksjer, fordi de forventer at verdiene av aksjene oker. En investor gjor derved dorene sine aksjer pa et senere tidspunkt mot en hoyere pris a selge. Det er ogsa investorer som kjoper aksjer, fordi de forventer at et selskapsutbytte utvider seg. Et eksempel er det borsnoterte selskapet Shell. Den verdi av en andel Shell er rimelig stabil. Det vil si at sjansen for at kursen gjennom arene har gatt mye eller oker mindre enn andre risikofylte aksjer som Air France KLM eller KPN.

Det gjennomsnittlige utbytte av Shell ligger de siste arene rundt 5%. Dette er hoyere enn den rente som noen mottar nar han setter penger pa en spaarrekening. Det er ofte en grunn til a investere i en defensiv andel (mindre risikovillig andel) som Shell. Naturligvis gar du som aksjeeier fortsatt risikoen for at verdien av aksjen faller, eller at aksjeeieren moter beslut om at utbyttet avkastes. Nar noen bestemmer seg for a investere i penger i stedet for a spare pa en sparingskonto, velger han a ta denne risikoen i bytte for en hoyere utbytte.

Het word dividend er fra den franske «Dividende» som er avledet fra det latinske ordet ‘Dividendum’. Het werkwoord ‘divere’ betyr distribuere eller separere.

Hva er delarsutbytte?

Bedrifter som utbytter utbytte, gjor det vanligvis en gang per ar. Det er ogsa organisasjoner som utelukker fortjeneste. Shell gar f.eks. Per kvartal ut. En slik tussentijdse profittutbetaling kalles forelopig utbytte. Dette forelopige utbytte er en del av det endelig fastsettende utbytte over en boksar. Ved forelopig utbytte er det derfor en forhandsbetaling pa den endelige utbetalingen.

Hva er ex utbytte?

Dagen etter at utbyttet er fastsatt er det tidligere utbyttedato. Pa dette tidspunktet blir det apnet for borsens apning av aksjene. De apningskursene er da alltid lavere enn sluttkursen for dagen for, fordi det utelukkende av gevinst forer til at det tilstedev rende kapitalet i virksomheten faller.

Pa den tidligere utbyttedato blir kursen korrigert med hoyde av utbytteutbytte.

I bildet ovenfor ser du aksjekursene til Shell. Op 14 august 2013 var den tidligere utbytte dato. Dette betyr at en aksjeeier har rett til lonnsutbytte over den forrige periode da han hadde aksjer pa 13 august. Iemand dor pa 14 august aksjer Shell kjoper, har derfor ingen rett mer pa resultatutbytte over forrige periode. Pa investorerswebsites som www.iex.nl og www.belegger.nl kan du se per aksje nar og nar utbytte utbetales. Du kan ogsa se pa nettsiden til den borsnoterte virksomheten selv om og nar det er tale om profitt. For Shell star den informasjonen her.

Interim dividend planlegging Shell.

I bildet vises informasjon om Shell’s profittutbytte for fjerde kvartal av 2013. Den 30. januar er den annonseringsdato. Pa dette tidspunkt blir det hoyde for lonnsutbetalingen fastsatt. Den 12. februar blir resultatutviklingen i aksjekursene behandlet (ex dividend). Op 14 februar er rekorddatoen. Dette er den dag hvem som bestemmer hvem som alle har rett til lonnsutbetaling. De retthebbenden er alle aksjeeiere som dode den 11. februar, sa de dag for ex divivend, var i eigendom av aksjer Shell. Betalingsdagen er den dag da gevinstutbetalingen blir utbetalt til alle rettighetshavere.

Hva er kontantutbytte?

Kontantutbytte er en gevinstutbetaling i penger. Per andel blir en belop utbetalt til aksjeeieren. I tabellen er de overskudd som Shell har gjort i perioden 2008-2012. Nar en aksjeeier i 2012 hadde 2,500 aksjer Shell, mottok han hele aret � 1,35 per aksje. Dividendutkering er da � 3375, – som er lik 5,2% avkastning pa den totale aksjekapitalen.

Kontantutbytte Shell 2008-2012.

Hva er aksjeutbytte?

Det er ogsa mulig at en aksjeeier ikke har penger i penger, men i aksjer fra sent ganger. En winstuitkering i aksjer heter stockdividend. Dette kan en bedrift gjore nar de har aksjer i reserve. Hvis en aksjeeier hadde 2.500 aksjer i Shell, hadde han i 2012 rett pa 5,2% profitt. En winstuitkering i aksjer vil bety at aksjeeieren har rett til 5,2% av 2.500 aksjer er 130 nye aksjer.

Hva er valgutbytte?

Hvis et selskap aksjerer velger at han vil vinne utbytte i penger (kontanter) i aksjer, vil det bli valgt valgutbytte. Foresla at aksjeselskapet investerer hos megler Binck Bank. Pa det tidspunkt som en bedrift har tenkt a vinne ut, mottar du en e-post hvor det er planlagt a bytte utbytte. I posten blir du bedt om at du velger for en utbetaling i penger eller i aksjer. Etterfolger logger du inn hos din megler og gir deg ditt valg.

Valg mellom gevinstutbytte i penger (kontanter) i aksjer (aksjer)

Dividendbelasting.

Over dividenduitkeringen ma du betale betaling. Ogsa hvis du har fortjeneste i aksjer utelukkende betaler, er du skattepliktig. Utbyttebelastning betaler du ikke selv, men det gjor det selskap som utbetaler utbytte for deg. De holder 15% skatt i og b rer innen en maned obligatorisk av til de skatteservice. Hvis du far utbetaling av gevinsten, er utbyttebelopet derfor allerede avtalt. Pa arlig skatteangivelse oppgir du hvor mye utbytte du har utbetalt. Den avlonnede utbyttebelastningen kan fore til inntektsbelastning i mindre brutto.

Hvis du mottar gevinstberettigelser fra et annet land, holder den utenlandske virksomheten vanligvis ogsa utbytteavgift. I noen tilfeller kan du fa tilbakebetaling eller fritak for denne belastningen. Dette henger der fra hvilke avtaler Nederlandet har opprettet med det landet som den skatt heft. Mer informasjon om dette finner du pa nettsiden til Belastingdienst.

Finler finner det finansielt rlig og forstaelig ma v re.

Over auteur: Scholto Bos.

Legg igjen en tilbakemelding Reactie kansellerer.

Var denne artikkelen nyttig?

Inhoudsopgave.

Utbytte oversettelse.

Over Finler.

Uitleg van ruim 1.500 financiele en economische termen die worden gebruikt in de wereld van de economie, bedrijfseconomie, hypotheken, beleggen, belastingen en verzekeringen.