tidsluke.

tidsluke.

Synonymer for tidsluke.

en tid tilordnet pa en tidsplan eller agenda.

Relaterte ord.

^ Tidsbegrenset tidsintervall tidsforsinkelse tidsbegrensningstid lantid maskin tid notat tidspunkt for ankomsttid pa dagstidspunkt for avgangstid for livstid opprinnelse tid pa ar tid av tid ute tid ute av sinn tidsperiode tid plan tid skala tid serier tid deling av tidspaus tidssignal tid signatur tidsspor Tidspauser tid studietid for a komme tidsenhet tidsverdi tidssone tids- og bevegelsesundersokelse tidsboks tidskort tidkrevende tidsbestemt tidsforsinkelse maleinstrument tidsforsinkelse malesystem tidssikringstid -honorert tidskrevne tidtaker tidevarsel tidlos tidlos eksistens tidloshet tidslinje aktualitet rettidig tidsbevegelse studie time-out �

^ Tid siden forste ansettelsestid siden deteksjonstidspunktet siden siste sluttid siden sist installert tid siden storre overhalingstid siden ny tid siden overhalingstid siden reparasjonstid synkroniseringstid skive tidssplittelser tid skyvevindu tre fargemerker tidsluke tidsluke tidspor tid tidsluke tidsluke tidsluke tidsluke tidsluke Tidsautomatikk Tid Slot Assignment Tid Slot Code Tid Slot Kommunikasjon Tid Slot Kommunikasjonsprosedyre Tid Slot Control Channel Tid Slot Duty Faktor Tid Slot Utveksling Enhet Tid Slot Utveksling / r Tid Slot Management Channel Time Slot Registrer Tid Slot Sequence Integrity Time Slots time suverenitet Tidsrom kontinuitet Tidsrom kontinuitet Tidsrom Divisjon Multiplexing Tid Mellomrom Kunnskap tidsrom diskresjon Tid brukt lytt Tid brukt pa behandlingstid Tilbrakt visningstid Spredt Tid spredestrategi Tid Spredet Tid Square Time Square Tidstempel Tidstempel Time Stamp Counter Time Stempel Bestilt Tidsstempel Foresporsel Tidsstempel Server Ti meg Stempel Enhet tidsstempling Tid Stempelfunksjon Tidstemping Service Tidstempler Tidsstandard Tidstandard Tid Standard Filtid Standardmodul Tidstandarder �

Vilkar for bruk Personvernerkl ring Tilbakemelding Annonser med oss Copyright & copy; 2003-2018 Farlex, Inc.

Alt innhold pa denne nettsiden, inkludert ordbok, tesaurus, litteratur, geografi og andre referansedata, er kun til informasjonsformal. Denne informasjonen bor ikke anses som fullstendig, oppdatert, og er ikke ment a bli brukt i stedet for besok, konsultasjon eller rad fra en juridisk, medisinsk eller annen profesjonell.