Veilig Wonen en Inbraakpreventie.

Veilig Wonen en Inbraakpreventie.

Pa denne Veilig Wonen websiden er det tryggt a v re viktigere enn a oppna PKVW-sertifikatet,

het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Den investering du ma gjore er ofte mange ganger hoyere enn prisen og det er PKVW.

ikke for alle.

ikke perse for PKVW-sertifikatet.

Vi gar for inbraakwerendheid.

pa en mate som gunstig er for.

en normal bolig med houten kozijnen, bygget pa et tidspunkt som sikkert bodde ikke var pa bestilling.

Vi bruker sa mange forstaelige sprak som det fremgar at du mange tilpasninger.

selv kan ga utfore.

Veiligheidsslot en Veiligheidsbeslag.

I det sjeldne tilfelle at du apner doren utover, leser du denne siden enna.

Deretter gar du doren til neste side over bakdeuren.

Voordeur VH-sloten og VH-fordeurgarnituren.

Han vil forsoke a sla pa slottet. Trykk pa den nederste siden mot din dor. Kunne du lett trykke inn og pa denne maten gjor du rom for a hindre innbruddssikkerhet?

Ja? Sa gar vi ogsa der.

Je voordeur kan zijn voorzien van twee typen sloten:

Doornmaat & # 61; avstand fra kanten av doren til hjertet av cylinderen.

Du kommer vanligvis pa en verdi utkomst pa 50mm eller 60mm.

Deretter ser du den roterende retningen, ifolge tabellen pa forrige side.

Uiterbart ser du ogsa storrelsen pa skuffeskuffen for a v re sikker pa at det er plass nok pa din dor og pa din side for at dette stedet skal kunne plasseres. Derfor ser du eventjes hos Lips sloten.

– Har du 50mm malt, sa kan du velge fra disse to sloten, safremt du har en dykkde pa 40mm.

– Ved en doornmaat van 50mm og en doordikte storre enn 40mm (max.58mm) velger du for 1754.

– Ved en doornmaat til 62 mm velger du for de1754-VS.

Offisielt oppfyller du foran deg na pa politisk niva. Men fordi du kan trykke pa doren ved siden av, kan du trykke litt inn i huset. Her er en innstengsling med rund knapp. Bedenk skjonner det.

du kan ikke bruke disse. Hvis du er vant til alltid via din bakdeur, skal du forlate og komme inn igjen, det er ikke noe problem. Anders ville du kunne vurdere a legge en ekstra byzetslot med som negativ at du na har to forskjellige nokkler a fungere. Og det var sa dyrt!

Hvis du vil, kan du via handelen en 1754 sammen med tilleggsutstyr bestilles i ensliggjorende versjon.

Du kan da motes med en tast begge sloten bedienen. Maar. vi ville holde det sa billig som mulig.

Den fordelaktigste losningen er den innvendige lasen til din dor som gjor at han reduserer dorene.

Og det siste er endelig det beste fordi det ogsa eksisterer noe som brukergemak.

Brrr. ma ingen barnhandjes mellom kommer.

Liggen de fingertjes er af.

Insteekslot.

Meste er en fordeur med insteekslot forsynt med en lett aluminium fordeurgarnityr med fast knapp eller doorduwer pa utsiden.

En gang mottes pa begge sider en doorkruk.

Den store negativet av doorkrukken pa begge sider er at det er fare for insluiping hvis du ikke har konstant pa doren. Vi velger.

dan ogsa for sikkerhetsbeslag med et fast grep pa utsiden.

Din fordeur dreier seg innvendig, og hvis du fortsatt er sa rask til buurtsuperen, vil du straks ha det bra.

Din husarts vil dessuten mote alle kj rligheten din hand forbinder do mellom deg.

doren og den kram klemmen kom til a sitte.

For vi beslager a kjope, ser vi forst pa innleggslottet.

Den muligheten er stor at det er en av de folgende sloten i zit:

– Nemef 549 & rArr; doornmaat: 50mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Nemef 569 & rArr; doornmaat: 50mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Nemef 669 & rArr; doornmaat: 60mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Lips 2000 & rArr; doornmaat: 50mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Lips 2400 & rArr; doornmaat: 50mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Lips 2400 & rArr; doornmaat: 55mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Lips 2400 & rArr; doornmaat: 60mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

dimensjoner og rotasjonsretning pa papir til din slotenspecialist.

Av enda bedre: Ta det gamle sporet med deg med.

– Nemef 4119 & rArr; doornmaat: 50mm, h.o.h. krukgat / cilindergat: 55mm.

– Nemef 4139 & rArr; doornmaat: 50mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Nemef 4219 & rArr; doornmaat: 60mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Lips 2000 & rArr; doornmaat: 50mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

– Lips 2400 & rArr; doornmaat: 60mm, h.o.h. Krukgat / Cylindergat: 72mm.

og er a anerkjenne SKG symbolet med to stjerner.

er det mer praktisk a kjope den riktige retningen.

De sloten blir med lukket kom og er utstyrt med en god beskrivelse hvordan disse plasseres. For dette er det viktig at du slipper a sla ut av utgangen. Det samme gjelder for lukkekroppen og lukkeplaten. Hvis du ikke er handig i det, kan du alltid se deg om til en villig fagmann.

Viktigste er at din dor blir sikrere.

Denne sikkerhetsslot har bare en SKG-stjerne, og vil du ha for politiet-merket, sa kommer du til en annen stjerne. I sa fall er du en godkjent (min. 1) sikkerhetsbypasslot med samme dornorm og tilpassende lukkeknapp pa knehoyde. Met en sett med lukkende cylinders kan du melde deg med en knapp for a betjene sloten. Datamaskinen heter brukervennlighet.

Veiligheids doorbeslag en de cilinder.

Med dette beslaget forhindrer du at den ikke gar i stykker. Die kan sa hoyt litt over det beslag utstekte men helst en millimeter der inne. Det er et stort valg i aluminium, RVS og andre metaller.

De cilinders bestiller deg selvfolgelig for alle dine dorer i en ensidig utforelse. Den vanlige lengden pa en cilinder er 60mm med den meenemer i midten. I enkelte situasjoner ma en cilinder har en avvikende lengde for riktig passering, for eksempel 30 / 35mm, hvilket betyr at cylinderen pa en side med 5mm blir forlenget.

Ta de cilindermaat per dor noyaktig pa.

Men det kan ogsa LEKKER GOEDKOOP!

HET KOST JE BLEVER ENKELE TIENTJES!

Til slutt. de briefplaat.

Sa sparer jeg ogsa nok pa min stookkosten.